Home / Tiên Hiệp (page 13)

Tiên Hiệp

Truyện Audio Tru Tiên

Sơ Lược :      Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn …

Read More »