Home / Tiên Hiệp / Truyện Audio Tiên Quốc Đại Đế

Truyện Audio Tiên Quốc Đại Đế

Truyện Audio Tiên Quốc Đại Đế
Tác Giả: Quan Kỳ
Người Dịch: Sưu Tầm
Thực Hiện Audio: Huyết Công Tử
Số Phần Audio: 139/139 Full
Truyện Audio Tiên Quốc Đại Đế
4.54 (24) votes

Truyện Audio Tiên Quốc Đại Đế Full. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu ‘Đế Vương chi đạo’ buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn. Pháp tắc của Vương triều là: “dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!” Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

Thông Tin Huyết Công Tử

Hỳ. Bạn nào ghé quà thì nhớ đánh giá bộ truyện mà bạn đang nghe nhé. cùng với đừng quên nút Like và Share Nha!