Home / Tiểu Thuyết - Châu Âu / Truyện Audio Harry Potter và tên ngục tù azkaban (Quyển 3)

Truyện Audio Harry Potter và tên ngục tù azkaban (Quyển 3)

Truyện Audio Harry Potter và tên ngục tù azkaban
Tác Giả: J.K.Rowling
Người Dịch: Lý Lan
Thực Hiện Audio: Nam Dương và Đồng Linh
Số Phần Audio: 22 / 22 Phần
Truyện Audio Harry Potter và tên ngục tù azkaban (Quyển 3)
4 (7) votes

Truyện Audio Harry Potter và tên ngục tù azkaban. Năm thứ ba của Harry tại trường phù thủy Hogwarts, cậu không chỉ làm quen với giáo viên mới của Phòng chống nghệ thuật hắc ám – một phù thủy lập dị có tên Lupin, mà còn đón nhận tin dữ: Tên tù nhân ngục phù thủy Azkaban – Sirius Black – đã tẩu thoát và đang tìm tới Harry.

Trên Mobile Màn Hình Nhỏ Bạn có Thể Xoay Ngang Để Tua Truyện

Thông Tin Huyết Công Tử

Hỳ. Bạn nào ghé quà thì nhớ đánh giá bộ truyện mà bạn đang nghe nhé. cùng với đừng quên nút Like và Share Nha!