Home / Trinh Thám

Trinh Thám

Audio Sherlock Holmes Chuyện Ba Sinh Viên

Audio Sherlock Holmes Chuyện Ba Sinh Viên. Trong năm 1895, Sherlock Holmes và tôi tới ngụ tại một thành phố lớn có nhiều trường đại học. Lúc đó chúng tôi trọ trong một nhà cho thuê có đồ đạc, gần một thư viện, để Holmes nghiên cứu một đề tài …

Read More »