Home / Trinh Thám / Audio Truyện Vô Hạn Tương Lai

Audio Truyện Vô Hạn Tương Lai

Vo-Han-Tuong-Lai
Tác Giả: zhttty
Người Dịch: Sưu Tầm
Thực Hiện Audio: DucToanCCI
Số Phần Audio: 27 / 27 ( Hoàn Thành )
Audio Truyện Vô Hạn Tương Lai
4.4 (20) votes

Một mảnh nhỏ của Phong Thần bảng gợi ra hàng nghìn hàng vạn câu chuyện, tin tức về tương lai, chân tướng của vị diện, thay đổi sự thật, cải biến tương lai, còn có thể tiến hóa, tăng cường điểm nhân quả cho bản thân. Khi tín niệm của mỗi người mâu thuẫn cùng va chạm với nhau, cái gì mới là sự thực? Cái gì mới là tương lai bản thân thực sự mong muốn?
Đấu trí, các loại thuộc tính cường hóa đối chiến, không ngừng bảo hộ tín niệm chính mình, quá khứ của mỗi người, hết thảy hết thảy, đều ở tương lai!
– Vô hạn lưu, bộ thứ hai, tiếp theo Vô Hạn Khủng Bố, Vô Hạn Tương Lai!

Trên Mobile Màn Hình Nhỏ Bạn có Thể Xoay Ngang Để Tua Truyện

Thông Tin DucToanCCI

Saleman FPT Telecom HN11: 096 2018 555