Audio Giai Tri Thông Báo Đổi Địa Chỉ Website

Thông Báo: Từ Ngày 15/9/2015 AudioGiaiTri.Com Chính Thức Đổi Địa Chỉ Truy Cập Thành AudioTruyen.Org. Audiogiaitri sẽ chính thức dừng hoạt động trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông báo. và sẽ không thể truy cập được vào website. vì thế các bạn nên truy cập đúng địa chỉ AudioTruyen.Org để tiếp tục sử dụng website. Mong Các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

audiotruyen

Cụm từ võ hiệp dưới ý nghĩa một thể loại văn học xuất hiện vào cuối thời Thanh, một sự phỏng theo bukyo của Nhật Bản, một thể loại tiểu thuyết phiệu lưu ảnh hưởng bởi Võ Sĩ Đạo. Cụm từ này được mang tới Trung Quốc bởi những nhà văn mong muốn Trung Quốc sẽ hiện đại hóa quân sự và chú trọng hơn vào võ đạo, và nhanh chóng gây chú ý khi nó liên quan tới hiệp nghĩa và những tiền đề khác của tiểu thuyết võ hiệp, trong khi dần phai nhạt ở chính Nhật bản.
Nhiều tác phẩm võ hiệp ở thời Minh và Thanh đã thất lạc do sự cấm đoán của chính quyền. Những tác phẩm võ hiệp được cho là hình thành tư tưởng chống chính quyền dẫn tới những cuộc nổi dậy suốt những thời kỳ này. Sự tách rời khỏi văn học chính thống cũng có nghĩa là việc sáng tác bị hạn chế, dẫn tới sự đính trệ trong việc phát triển thể loại này. Nhưng dù sao đi nữa tiểu thuyết võ hiệp vẩn rất phổ biến trong tầng lớp bình dân