Audio Truyện Đấu Thần Thiên Hạ

Audio Truyện Đấu Thần Thiên Hạ

Tác giả:

Thạch Lưu

Thực Hiện:

Huyết Công Tử

Trạng thái:

Hoàn thành

Số Phần:

129/129 Full

Lượt xem:

329
Convert

Audio Truyện Đấu Thần Thiên Hạ

Audio Truyện Đấu Thần Thiên Hạ
(Đánh Giá 8/10 từ 3 Thành Viên)
Audio Truyện Đấu Thần Thiên Hạ Full. Trong thế giới tu luyện đấu khí, nhân vật chính Phương Nam từ Đấu sĩ, Đấu Sư... Đấu Tông, Đấu Thánh, Đấu Thần, một bước một nấc thang, trở thành Đấu Khí Đại Lục cường giả tối đỉnh, cọ rửa chính mình nô bộc thân thế chi khuất, được vạn người kính ngưỡng! Hướng về tất cả mọi người trình bày, chỉ có chấp nhất phấn đấu mới có thể thu được đến cuối cùng thành công!"

Cảnh giới tu luyện: Đấu sĩ, Đấu Sư, đại Đấu Sư, Đấu Vương, Đấu Linh, Đấu Tôn, Đấu Tông, Đấu Thánh, Đấu Thần! Mà mỗi một cấp bậc, tất cả đều lại chia làm mười cấp!...

Nghe Truyện

Lấy Danh Sách Truyện
 Bình Luận

Bình Luận

avatar