Truyện Audio Tịch Diệt Thiên Tôn

Truyện Audio Tịch Diệt Thiên Tôn

Tác giả:

Ẩn Vi Giả

Thực Hiện:

Huyết Công Tử

Trạng thái:

Hoàn thành

Số Phần:

200/200

Lượt xem:

1239
Convert

Truyện Audio Tịch Diệt Thiên Tôn

Truyện Audio Tịch Diệt Thiên Tôn
(Đánh Giá 7.9/10 từ 15 Thành Viên)
Truyện Audio Tịch Diệt Thiên Tôn Full. Như thế nào chính? Như thế nào tà? Là thiên địa chính, ta là tà! Một Kiếm lướt tà phong, một đời làm Thiên Tôn!

Chính đạo? Chọc ta người, chết! Tà đạo? Chọc ta người, chết! Trên đời các loại muôn vàn thay đổi, chỉ có một kiếm run sợ tà phong!

Cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên ,Thánh Vực

- Hậu Thiên: Đoán Thể cảnh, Dung Thân cảnh, Dẫn Linh

-Tiên Thiên: Tam Hoa cảnh, Ngũ Khí cảnh, Nhân Nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh...

Nghe Truyện

Lấy Danh Sách Truyện
 Bình Luận

Bình Luận

avatar