Audio Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Audio Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Tác giả:

Thu Thần

Thực Hiện:

Huyết Công Tử

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

20
Dịch vs Convert

Audio Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Audio Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
(Đánh Giá 10/10 từ 4 Thành Viên)
Audio Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế Full. Nàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn.

Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khác, đành nhảy sông Đường để bày tỏ trong sạch.

Lần nữa trọng sinh, nàng Cố Ngâm Hoan chính là từ bỏ sự sủng ái đó, đồng thời đòi lại nợ cũ, có thù tất báo.

Biên tập đánh giá : Kiếp trước nàng là thứ nữ của tam phòng, đi theo thứ tỷ làm con thừa tự cho Đại phòng, bị thứ tỷ hãm hại cuối cùng phải làm th...

Nghe Truyện

Lấy Danh Sách Truyện
 Bình Luận

Bình Luận

avatar