Truyện Audio Trương Tam Phong Dị Giới Du

Truyện Audio Trương Tam Phong Dị Giới Du

Thực Hiện:

Huyết Công Tử

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

64
Dịch

Truyện Audio Trương Tam Phong Dị Giới Du

Truyện Audio Trương Tam Phong Dị Giới Du
(Đánh Giá 8.9/10 từ 9 Thành Viên)
Truyện Audio Trương Tam Phong Dị Giới Du Full. Trương Tam Phong từ nhỏ đắc thái cực hồn thạch. 1 trong thập đại thần binh được Nguyên Thủ Thiên Tôn thu nhận. Tu luyện 500 đắc đạo thành Đại La Kim Tiên phi thăng thần giới. Tại đây kết bạn với Tôn Ngộ Không. Sau sang Phương Tây Thần Giới cưa được Chiến Tranh Trí Tuệ Nữ Thần Nhã Điển Na. Tôn Ngộ Không cũng phao được Hằng Nga về ẩn cư ở Hoa Quả Sơn. Vì đắc tội với Ngọc Đế và Phương Tây Thần Giới bị Ngọc Đế dùng mưu trúng phải phục kích của Phương Tây Thiên Sứ dẫn đến Nhã Điển Na chết, Trương Tam Phong tự bạo.

- Sau khi tự bạo, linh hồn lưu lạc ...

Nghe Truyện

Lấy Danh Sách Truyện
 Bình Luận

Bình Luận

avatar