Home / Tiên Hiệp / Truyện Audio Tiên Nghịch

Truyện Audio Tiên Nghịch

Truyện Audio Tiên Nghịch
Tác Giả: Nhĩ Căn
Người Dịch: Sưu Tầm
Thực Hiện Audio: Huyết Công Tử
Số Phần Audio: 2088 Chương ( Đã Hoàn Thành)
Truyện Audio Tiên Nghịch
4.2 (117) votes

Tiên Nghịch là câu chuyện Tiên Hiệp kể về Vương Lâm – một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một “Thần Bí Hạt Châu”. Vương Lâm đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường này, hắn sẽ đối mặt với chuyện gì?

– Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình? Hãy cùng dõi theo bước chân của Vương Lâm qua 2087 chương Truyện Tiên Nghịch.  để biết rõ những điều này bạn nhé!

Nghe thêm Truyện Audio Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên

► Truyện Được thực hiện bằng phần mềm đọc tự động, nên chất lượng truyện hơi kém cũng như không có cảm xúc. mong các bạn thông cảm. và nghe thử mấy chương khi đã làm quen được với giọng đọc sẽ có rất nhiều truyện hay đang chờ bạn.
– Khi gặp các từ sai lỗi chính tả. PM sẽ đọc thành các từ vô nghĩa.
Tổng Hợp Tất Cả Các Truyện Tại Website AudioTruyen.Org
Hướng Dẫn Dowload Truyện Mp3 về máy

Nghe Online Playlist Youtube ( Thích Hợp PC )

Nghe Online Playlist Youtube ( Thích Hợp PC )

Nghe Online Playlist Mp3 ( Thích Hợp Mobile )

Nghe Online Playlist Mp3 ( Thích Hợp Mobile )

10 Chương = 1 Phần. Ví dụ Phần 50 ( Là Chương 490 tới 499 )
Trên Mobile Màn Hình Nhỏ Bạn có Thể Xoay Ngang Để Tua Truyện

Dowload Truyện Về Máy

Dowload Truyện Về Máy

* Nhấn Chuột Phải Vào Liên Kết.Chọn. Lưu Liên Kết Thành…( Save as…) . Để Dowload trên máy tính.
* Đối Với Điện Thoại. Các Bạn Nhấn Giữ Vào Liên Kết Phần Audio. Chọn Lưu Liên Kết để dowload truyện.
———————————————-
TienNghich_001.mp3
TienNghich_002.mp3
TienNghich_003.mp3
TienNghich_004.mp3
TienNghich_005.mp3
TienNghich_006.mp3
TienNghich_007.mp3
TienNghich_008.mp3
TienNghich_009.mp3
TienNghich_010.mp3
TienNghich_011.mp3
TienNghich_012.mp3
TienNghich_013.mp3
TienNghich_014.mp3
TienNghich_015.mp3
TienNghich_016.mp3
TienNghich_017.mp3
TienNghich_018.mp3
TienNghich_019.mp3
TienNghich_020.mp3
TienNghich_021.mp3
TienNghich_022.mp3
TienNghich_023.mp3
TienNghich_024.mp3
TienNghich_025.mp3
TienNghich_026.mp3
TienNghich_027.mp3
TienNghich_028.mp3
TienNghich_029.mp3
TienNghich_030.mp3
TienNghich_031.mp3
TienNghich_032.mp3
TienNghich_033.mp3
TienNghich_034.mp3
TienNghich_035.mp3
TienNghich_036.mp3
TienNghich_037.mp3
TienNghich_038.mp3
TienNghich_039.mp3
TienNghich_040.mp3
TienNghich_041.mp3
TienNghich_042.mp3
TienNghich_043.mp3
TienNghich_044.mp3
TienNghich_045.mp3
TienNghich_046.mp3
TienNghich_047.mp3
TienNghich_048.mp3
TienNghich_049.mp3
TienNghich_050.mp3
TienNghich_051.mp3
TienNghich_052.mp3
TienNghich_053.mp3
TienNghich_054.mp3
TienNghich_055.mp3
TienNghich_056.mp3
TienNghich_057.mp3
TienNghich_058.mp3
TienNghich_059.mp3
TienNghich_060.mp3
TienNghich_061.mp3
TienNghich_062.mp3
TienNghich_063.mp3
TienNghich_064.mp3
TienNghich_065.mp3
TienNghich_066.mp3
TienNghich_067.mp3
TienNghich_068.mp3
TienNghich_069.mp3
TienNghich_070.mp3
TienNghich_071.mp3
TienNghich_072.mp3
TienNghich_073.mp3
TienNghich_074.mp3
TienNghich_075.mp3
TienNghich_076.mp3
TienNghich_077.mp3
TienNghich_078.mp3
TienNghich_079.mp3
TienNghich_080.mp3
TienNghich_081.mp3
TienNghich_082.mp3
TienNghich_083.mp3
TienNghich_084.mp3
TienNghich_085.mp3
TienNghich_086.mp3
TienNghich_087.mp3
TienNghich_088.mp3
TienNghich_089.mp3
TienNghich_090.mp3
TienNghich_091.mp3
TienNghich_092.mp3
TienNghich_093.mp3
TienNghich_094.mp3
TienNghich_095.mp3
TienNghich_096.mp3
TienNghich_097.mp3
TienNghich_098.mp3
TienNghich_099.mp3
TienNghich_100.mp3
TienNghich_101.mp3
TienNghich_102.mp3
TienNghich_103.mp3
TienNghich_104.mp3
TienNghich_105.mp3
TienNghich_106.mp3
TienNghich_107.mp3
TienNghich_108.mp3
TienNghich_109.mp3
TienNghich_110.mp3
TienNghich_111.mp3
TienNghich_112.mp3
TienNghich_113.mp3
TienNghich_114.mp3
TienNghich_115.mp3
TienNghich_116.mp3
TienNghich_117.mp3
TienNghich_118.mp3
TienNghich_119.mp3
TienNghich_120.mp3
TienNghich_121.mp3
TienNghich_122.mp3
TienNghich_123.mp3
TienNghich_124.mp3
TienNghich_125.mp3
TienNghich_126.mp3
TienNghich_127.mp3
TienNghich_128.mp3
TienNghich_129.mp3
TienNghich_130.mp3
TienNghich_131.mp3
TienNghich_132.mp3
TienNghich_133.mp3
TienNghich_134.mp3
TienNghich_135.mp3
TienNghich_136.mp3
TienNghich_137.mp3
TienNghich_138.mp3
TienNghich_139.mp3
TienNghich_140.mp3
TienNghich_141.mp3
TienNghich_142.mp3
TienNghich_143.mp3
TienNghich_144.mp3
TienNghich_145.mp3
TienNghich_146.mp3
TienNghich_147.mp3
TienNghich_148.mp3
TienNghich_149.mp3
TienNghich_150.mp3
TienNghich_151.mp3
TienNghich_152.mp3
TienNghich_153.mp3
TienNghich_154.mp3
TienNghich_155.mp3
TienNghich_156.mp3
TienNghich_157.mp3
TienNghich_158.mp3
TienNghich_159.mp3
TienNghich_160.mp3
TienNghich_161.mp3
TienNghich_162.mp3
TienNghich_163.mp3
TienNghich_164.mp3
TienNghich_165.mp3
TienNghich_166.mp3
TienNghich_167.mp3
TienNghich_168.mp3
TienNghich_169.mp3
TienNghich_170.mp3
TienNghich_171.mp3
TienNghich_172.mp3
TienNghich_173.mp3
TienNghich_174.mp3
TienNghich_175.mp3
TienNghich_176.mp3
TienNghich_177.mp3
TienNghich_178.mp3
TienNghich_179.mp3
TienNghich_180.mp3
TienNghich_181.mp3
TienNghich_182.mp3
TienNghich_183.mp3
TienNghich_184.mp3
TienNghich_185.mp3
TienNghich_186.mp3
TienNghich_187.mp3
TienNghich_188.mp3
TienNghich_189.mp3
TienNghich_190.mp3
TienNghich_191.mp3
TienNghich_192.mp3
TienNghich_193.mp3
TienNghich_194.mp3
TienNghich_195.mp3
TienNghich_196.mp3
TienNghich_197.mp3
TienNghich_198.mp3
TienNghich_199.mp3
TienNghich_200.mp3
TienNghich_201.mp3
TienNghich_202.mp3
TienNghich_203.mp3
TienNghich_204.mp3
TienNghich_205.mp3
TienNghich_206.mp3
TienNghich_207.mp3
TienNghich_208.mp3
TienNghich_209.mp3
TienNghich_210.mp3
TienNghich_211.mp3
TienNghich_212.mp3
TienNghich_213.mp3
TienNghich_214.mp3
TienNghich_215.mp3
TienNghich_216.mp3
TienNghich_217.mp3
TienNghich_218.mp3
TienNghich_219.mp3
TienNghich_220.mp3
TienNghich_221.mp3
TienNghich_222.mp3
TienNghich_223.mp3
TienNghich_224.mp3
TienNghich_225.mp3
TienNghich_226.mp3
TienNghich_227.mp3
TienNghich_228.mp3
TienNghich_229.mp3
TienNghich_230.mp3
TienNghich_231.mp3
TienNghich_232.mp3
TienNghich_233.mp3
TienNghich_234.mp3
TienNghich_235.mp3
TienNghich_236.mp3
TienNghich_237.mp3
TienNghich_238.mp3
TienNghich_239.mp3
TienNghich_240.mp3
TienNghich_241.mp3
TienNghich_242.mp3
TienNghich_243.mp3
TienNghich_244.mp3
TienNghich_245.mp3

Thông Tin Huyết Công Tử

Người ngắm nhìn trời, ngắm nhìn biển. Nhưng Vẫn Không nhìn vào đôi mắt ta. Phải chăng nàng biết tình yêu đã luôn ở bên cạnh. Ta chờ đợi, ta tuyệt vọng, nhưng vẫn không muốn rời xa.
* Đề nghị cmt có văn hóa, không spam
* Truyện Được thực hiện bằng phần mềm đọc tự động, nên giọng cứng ngắc, chất lượng kém, nhưng khi các bạn đã làm quen vs nó các bạn sẽ có rất nhiều truyện để nghe.
* Nhiều truyện không được dịch full 100% bởi dịch giả. Mà sẽ có convert Từ hán việt rất khó hiểu đối với người k đọc quen truyện convert.
* Khi gặp các từ sai lỗi chính tả. PM sẽ đọc thành các từ vô nghĩa. U V QQ...
* Ad sẽ Ban hết nhưng ai có lời lẽ thiếu tôn trọng vs nhưng ad làm truyện ( không nghe có thể bỏ đi, không ai bắt bạn phải nghe ) & những bạn, post link quảng cáo web khác.